Jana Suchá
+ 420 775 475 796

OBČANSKÁ PORADNA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Poskytuje odborné sociální poradenství pod hlavičkou OD5K10,z.s.

Služby poskytuje již od roku 2001 a je členem Asociace občanských poraden.
CÍLE A POSLÁNÍ OP
Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou

poskytuje rady, informace a pomoc občanům, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cílem činnosti Občanské poradny je nabídnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, bezplatnou, diskrétní, nestrannou a nezávislou pomoc a podporu v aktivním přístupu při řešení problému. Cílem je poskytovat odborné sociální služby zachovávající a rozvíjející důstojný život občanů a přispívat k ovlivňování chodu veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.

Naše služby jsou: 1. Bezplatné 2. Diskretní 3. Nestranné 4. Nezávislé

CÍLOVÉ SKUPINY
Občanská poradna Rychnov nad KněžnouCílovými skupinami jsou senioři, rodiny s dítětem/dětmi a osoby v krizi.

Věková struktura cílové skupiny není omezena. Dětem do 15 let věku je služba poskytována za doprovodu dospělé osoby (učitel, sociální pracovník, pěstoun, příbuzný, zákonný zástupce).

Veškerá činnost Občanské poradny je realizována se zvláštním zřetelem na občany, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti.

INFO PORADNY
Nabízíme odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. (o sociálních službách)

- poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva aj.
- praktické, věcné a správné informace
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- zprostředkování kontaktu s navazujícími službami (poskytujícími odbornou pomoc)

Za podmínek bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti.
OBLAST PORADENSTVÍ
- sociální dávky
- sociální pomoc
- rodinné a partnerské vztahy
- finanční a rozpočtová problematika (předlužení)
- bydlení
- pojištění (důchodové, nemocenské...)
- ochrana spotřebitele
- pracovně-právní vztahy, zaměstnanost
- právní systém
- majetkoprávní vztahy, náhrada škody
- veřejná správa
- a další

Podrobné informace o námi poskytovaných službách naleznete zejména v sekci dokumenty.
STÍŽNOSTI

Lze si stěžovat?

Uživatelé OP mají právo si stěžovat na kvalitu služby nebo způsob jejího poskytnutí (osobně či prostřednictvím zástupce, písemně, telefonicky, e-mailem), aniž by tím byli ohroženi. Stížnost lze také podat anonymně, a to vhozením stížnosti do schránky v čekárně OP. Lístky na anonymní stížnosti jsou k dispozici u schránky v čekárně OP. Stížnosti jsou evidovány a lhůta pro jejich vyřízení je max. 30 kalendářních dnů.


Jak postupovat?

Uživatel obdrží od pracovníka OP formulář Stížnost uživatele OP, stručně vyjádří podstatu své stížnosti a předá k zaevidování příslušnému pracovníkovi OP (vedoucí OP, předseda spolku), rovněž s ním dojedná formu vyřízení stížnosti. Závěry vyřízení stížnosti budou uživateli dány na vědomí, a to buď v písemném vyjádření zaslaném poštou, případně e-mailem, či ústní formou při sjednané osobní návštěvě nebo telefonicky. V případě anonymní stížnosti bude sdělení o jejím vyřízení vyvěšeno na nástěnce v čekárně OP nebo webových stránkách OP.


Kam se obrátit?

Se stížnostmi na práci poradce nebo činnost poradny se mohou uživatelé obracet na vedoucí poradny Janu Suchou (Tylova 373, Rychnov n. K. 516 01, tel. 606 478 525, op.rychnov@gmail.com) nebo na předsedu OD5K10.z.s. Mgr. Martina Vlasáka (Tylova 373, Rychnov n. K., tel. 728 939 412, martin.vlasak@od5k10.cz).
Dále je možné se obrátit s písemnou stížností na Asociaci občanských poraden, Sabinova 287/3, 130 00 Praha, případně na Krajský úřad Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.

V sekci dokumenty je umístěn formulář na stížnosti.

PODPORUJÍ NÁS

Děkujeme našim podporovatelům, že podporují Občanskou poradnu v Rychnově nad Kněžnou

Jana Suchá

Jana Suchá
vedoucí Občanské poradny
tel: +420 775 475 796

Johana Dvořáková

Johana Dvořáková
poradkyně Občanské poradny
tel: +420 775 475 796

Mgr. Markéta Pešková

Mgr. Markéta Pešková
sociální pracovnice

KONTAKTY

Naše adresa
Rychnov nad Kněžnou
516 01 Tylova 373

Najděte si nás na MAPĚ

OTEVÍRACÍ DOBA

Den Dopoledne Odpoledne
Pondělí 10:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Úterý 13:00 - 17:00
Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00
Pátek Zavřeno

POZOR: úterý a čtvrtek jen pro objednané